wald schneid

by Oswald Schneider

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    120 CZK  or more

   

 • Full Digital Discography

  Get all 5 Oswald Schneider releases available on Bandcamp and save 50%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of wald schneid, Live 2008, Dudytojz werk, To tam, and oswald schneider. , and , .

    260 CZK or more (50% OFF)

   

1.
06:37
2.
3.
04:33
4.
04:39
5.
06:21
6.
05:23
7.
05:54
8.
04:25
9.
05:13

credits

released July 11, 2017

tags

license

about

Oswald Schneider Czech Republic

the rock basic of O.Schneider is not a monastic rule or a run-of-the-mill fashion, being connected with modern jazz, sometimes even a chanson, each of the compositions having its specific mood, atmosphere in harmony with the lyrics. Gentleness and at the same time fullness of the sound, tenderness and teasing, coaxing and likable craziness as well a tactful life message of poetry of their lyrics ... more

contact / help

Contact Oswald Schneider

Streaming and
Download help

Track Name: Sháňka
Sháňka (Luděk Majer)

Sháním tvůj čas
abych ti mohl dát
chvilku si přát vzbudit tvého světla jas

To nenechá mě spát
unaven však
uléhám zas

Zkusit znovu najít začátek
marné to hledání
sny se rozplynou
zůstane čekání
Track Name: Jela jsem nakoupit
Jela jsem nakoupit (Luděk Majer)

Jela jsem nakoupit
vítr mi nadzvedával sukně
sen se ještě neztratil
všechno vypadá tak nově
Kam se poděl včerejšek
co zbylo z večeře
papírek s nákupem
jsem nenapsala

Kde zapadlo slunce
a co zbylo ze mne
mám se bát
nebo užívat
Koupím co oči uvidí
co když něco zapomenu
můžu to změnit
nemůžu
Jela jsem nakoupit
vítr točil se
sen jsem ztratila
obrysy se ztotožnily
s tím co jsem ještě
nezapoměla
a mám se dobře
Track Name: Umřu nudou
Umřu nudou… (Francis Jammes)

Umřu nudou, ukažte mi milé panny
modré kosatce kvetoucí před altány,
kde se o polednách honí modrásci,
vždyť já mřu přece nudou
a chci vidět malou mušku rudou
na zelí, česneku anebo lilii.
Umřu nudou.

Mřu nudou také z těchle veršů svých,
a můj pes pošilhává v nohou mých,
jak slyší tikat pendlovky,
z kterých mře, tak jako já mřu nudou.
Ten ohař básníkův má pár řas v skráni,
se řiďoučkou srstí chudou
k popukání.

Být malířem já namaloval bych
modrý luh májovek, kde by se točily
růžové dívenky v bělostné košili
kol blouda botanika zoufalého z nich,
v panama se zelenou torbou na hýždích
a sítí zelenou na zlaté motýly
niv.

Vždyť umím ocenit hezké panny
a pestré rytinky hýřící všemi barvičkami,
kde starý botanik, jak rozlámaný,
jde po břehu bystrotoké vody
do hospody.
Track Name: Sen
Sen (L. Landa)

Upadáš
v narkotický spánek
Možná máš
zrovna špatný sen
Svým dechem
dělám v tvých vlasech vánek
Jsem mechem
dokud nepřijde den
Když ráno
padne ti slunce do pokoje
Napsáno máš
na čele znamení
Dvě tváře
jedna z nich je moje
Z polštáře
proberou se ze snění
Nevím kam
odejdu až se vzbudíš
Možná sám
nebudu moci žít
Sněd jsem jed
a jsem otráven tudíž
Sladký med tvých očí
jsem neměl pít
Track Name: Ty a já
Ty a já (Míša Taková)

tys na nebi měsíc
já řeka na zemi
zrcadlíš se ve mně
a přesto vzdálený
vládneš jenom nocím
a pro mě je i den
když zazáří mé slunce
tehdy teprv jsem
ty však prcháš před ním
já volám celý den
vždy chtěla bych být s jedním
a právě s druhým jsem
Track Name: Čas
Čas (Míša Taková)

kdesi v hlubinách bije srdce času
tiše naslouchám vzdálenému hlasu
konejšivě zní a chladí moje rány
vždy se odmlčí jen mezi vteřinami

noc je moc a tma a noc je když jsem sama
čarodějná zlá i milosrdná dáma
v černém sametu stříbrného snění
žene do květu a dává zapomění

ráno to je dech a orosené tváře
oči v chladných zdech a písně ze žaláře
v slzách Kreón sám vstávám ze svých stínů
nikým nepoznán příští ráno zhynu

den je lem mých snů je leknín na hladině
polehoučku plul v mém hořkosladkém víně
listy otevřel vstříc hvězdě planoucí
zachytit ji chtěl jak ruka tonoucí

večer to je práh kdy utichají ptáci
tančím na vlnách zas novou variaci
cosi má se stát a cosi už se stalo
nejdřív nastal pád a pak se nebe vzňalo

tak to je čas
to je ten hlas
je iluzí v nás
dávnou
Track Name: Iblis
Iblis (H.C.Artmann)

Iblis
je cos
co by mělo
zůstat tam, kam patří
příchází
z hory
z moře
ze stromu
z měsíce
a někdy
ze mne, a z tebe, a z něho, a z ní a z něho
Iblis
jestliže však
právě od někud přichází
jdi rovně
a neohlížej se
napravo ani nalevo
je to tak lepší
Track Name: Pojď
POJĎ (Luděk Majer)

Ruku do pusy
nohu do zadku
tyhle pokusy

Vlasy do očí
prsty do krku
zavři oči

Nehty v zádech
tělo bosé
smrti nádech

Hlavou o zem
rukama na zeď
pojď sem

Břicho na hlavu
jazyk do ucha
záda dolů
prsa od tebe
končím pomalu

Mozek rozštěpen
srdce znavené
dost... rychle ven


Musíš, nechceš, říkáš, toužíš
Stojíš, jdeš, mlčíš, kouříš

Vem si mě dovnitř!
Track Name: Horečka
HOREČKA (Jiří Pacek)

vlakem
kolébám se
líně
pod stráněmi
úžlabině
vstříc
v suchém
dechu
borovic
skládám
ústa
po písmenkách
do slov
na hřady
pod koncem
žluté
zahrady
tenká
vlajka
prádla
vlaje
do dětského
kraje

očima smíchu letím
tečka
to jen v pražské zimě
horečka prsty
drží si mě