To tam

by Oswald Schneider

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    100 CZK  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  original cardboard package with a comprehensive booklet

  Includes unlimited streaming of To tam via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 14 days

    130 CZK or more 

   

 • Cassette + Digital Album

  original cardboard package with a comprehensive booklet

  Includes unlimited streaming of To tam via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 14 days

    120 CZK or more 

   

 • Full Digital Discography

  Get all 5 Oswald Schneider releases available on Bandcamp and save 50%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of wald schneid, Live 2008, Dudytojz werk, To tam, and oswald schneider. , and , .

    260 CZK or more (50% OFF)

   

1.
2.
3.
4.
5.
06:34
6.
7.
02:48
8.
03:18
9.
04:58
10.
06:11
11.
03:39
12.
00:05
13.
04:50
14.

about

nahráno a smícháno ve studiu AUDIOLINE BRNO
pod dohledem ROMANA JEŽE a VLADIMÍRA HOLKA
smíchal: VLADIMÍR HOLEK
mastering: PETR KRKAVEC | DISK, BOSKOVICE
vydali: INDIES RECORDS a OSWALD SCHNEIDER, 1998
návrh obalu: LUDĚK MAJER a JAN KOPECKÝ
ilustrace: KAMILA NAJBRTOVÁ
grafická úprava: ALEŠ NAJBRT | STUDIO NAJBRT & LEV

credits

released January 1, 1998

tags

license

about

Oswald Schneider Czech Republic

the rock basic of O.Schneider is not a monastic rule or a run-of-the-mill fashion, being connected with modern jazz, sometimes even a chanson, each of the compositions having its specific mood, atmosphere in harmony with the lyrics. Gentleness and at the same time fullness of the sound, tenderness and teasing, coaxing and likable craziness as well a tactful life message of poetry of their lyrics ... more

contact / help

Contact Oswald Schneider

Streaming and
Download help

Track Name: Vyjedu si auťákem
VYJEDU SI AUŤÁKEM

Igor Kozák

Už jsem ho fakt přežranej
šedivýho nebe,
radši dupnu na plyn
a začnu věřit v sebe.

Zas to na mě přišlo
a nemám na to protilék,
žaludek se zvedá
a trochu změny hledá.
Já mu na to tohle řek:
Vyjedu si auťákem
do barevnýho léta,
zapomenout na všechno
a projet kousek světa.

Kamarád mi naznačil,
že to není správný
známe tvoje těžkosti,
měl by si jít s námi.
Každej z nás chtěl uniknout,
najít ňákej lék,
někdo víc a někdo míň,
snaha ta tu byla,
stejně jsme se sešli
u sklenice piva.
Track Name: Trpká ztráta
TRPKÁ ZTRÁTA

H. C. Artmann,
přeložili Josef Hiršal a Bohumila Grögerová

trpká
ztráta
jedno vejce je;
trpčí
jsou dvě…
trpká
ztráta
jedno oko je;
nic už
neuvidíš
jsou-li dvě…
trpká
ztráta
jedna noha je…
obtížně si
jednoruký
druhou ruku
poškrábe…
ten ale kdo
ztratil hlavu
ztratil všecko:
dům i dvůr
přání i paní
druha i družku
smutek i slzu
a ústa
aby tu slabost
oděla v roucho…
Track Name: A najednou to vedle sebe máš
.A NAJEDNOU TO VEDLE SEBE MÁŠ

Joachim Ringelnatz,
přeložil Josef Hiršal

A najednou to pozoruješ sám:
Kolik jsi prožil chvílí zlých,
kolik přátelství zapadlo to tam
a přetrhlo ti všechen smích.

Ptáš se dní, však marné vyptávání.
Dni jdou dál, tak jak sám to znáš.
Ustane tvůj žal a naříkání.
A pak už se nezeptáš.

Konečně přivykneš všemu,
spoután tím, v čem musíš žít.
Lhát si sám - a proč a k čemu?
Zapomeneš na vše, cos chtěl mít.

Život je ti protivný ažaž.
Dávno znáš tu nekonečnou poušť.
A najednou to vedle sebe máš!
Zve to, chce tě obejmout.
Co?
TO cos chtěl dosáhnout.Suddenly you have it beside you
(Joachim Ringelnatz)

Suddenly you notice it yourself:
How many bad moments you lived through,
how many friendships are buried there
and it cuts all your laughter.

You ask the days, but it‘s a vain asking.
The days go on, how you know it yourself.
Your sorrow and lamenting will stop,
and then you will ask no longer.

At last you will get used to it all,
to be fettered with what you must live with.
To lie to yourself – and why and what for?
You will forget all, what you wanted to have.

Life is repugnant for you enough.
You already know this infinite desert.
Suddenly you have it beside you!
It invites, it wants to embrace you.
What?
That which you wanted to reach.
Track Name: Banány broskve
BANÁNY BROSKVE

Luděk Majer

Vzpomínáme na kostky a kuličky,
když vstáváme s bandaskou v dlani,
abychom stihli
svou snídani.

Banány broskve
a žemli k tomu
jenže ale že
už jedem domů.

Večírky, schůze a párty,
tak zejtra večer u Bárty na párky,
rádio s úchvatnejma skladbama,
a holky se žlutejma kalhotama.

Zmatek v hlavě
a na duši
jenže ale že
tak přece klesl si.

Milujeme jídlo a sebe,
jenže ale že bacha na tebe,
ustelu si v slámě a s kostkou,
milujem se chaoticky pod vodou.

Zmatek v hlavě
a na duši
jenže ale že
tak přece klesl si.

Tak přece kostka drát,
už nikdy na světě nechcem spát,
chcem jen postel s peřinama,
a barák s vrátkama,
a cigaretu sametovou,
a auťák s anténou,
a židli s drátkama,
a hromadu kostek s ocáskem.

Banány broskve
a žemli k tomu
jenže ale že
už jedem domů.
Track Name: Velikonoce
VELIKONOCE

Jiří Pacek

ohýnku bratříčku
po poli chodíváš
nehřeješ nepálíš
mrazivou písničku
holinám zazpíváš

na nebi ticho jak v kostele

poštolky krahujci
krvaví andělé
odlétly zvony nám
kdopak teď zazvoní
až bude neděle

morano kmotřičko
bezzubá maškaro
bílý ti úsměv dám
co v noci nedosním
na ráno nenechám

hlína schoulená
do klína ztracená
je
hlína ztracená
do klína schoulená

na nebi ticho jak v kostele
na zemi obloha pohla se

beránku z perleti
v kulatém obrázku
sladkosti medová
zas myslím na lásku
pod stromy hřbitova

co v noci nedosním
na ráno nenechám
Track Name: V černém
V ČERNÉM

Karel David

Před dveřmi opráším sníh z vlasů
sníh z paží z rukávů sníh z řas
za dveřmi nechávám svůj promrzlý stín
když dovnitř vklouzávám srdce roztávat cítím

Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají
kdo je kdy spočítá
na kapky minut v očích tají
kdo je kdy posbírá

Na věšák pověsím kabát noci černý
a z krků dlouhou šálu, šálu dnů dlouhých
z rukávů týdnů z rukavic ruce vysoukám
a z nohou boty bokem kroků roky vyzouvám

Dny roky týdny u mých nohou leží
všechny co jich mám
a černé noci černé dny když černě sněží
na zemi nechávám

Z noci té zlé co někdy dýchat se nedá
je kočka choulí se ti v klíně teplo hledá
a tikot hodin tikot tichem odeznívá
čas dechem teplým dechem postel odestýlá

A tikot hodin tikot stále pomalejší
vsákne do peřin
z dnů roků týdnů co u mých nohou leží
pak bosou vykročím
Track Name: Pojď
POJĎ

Luděk Majer

Ruku do pusy
nohu do zadku
tyhle pokusy

Vlasy do očí
prsty do krku
zavři oči

Nehty v zádech
tělo bosé
smrti nádech

Hlavou o zem
rukama na zeď
pojď sem

Břicho na hlavu
jazyk do ucha
záda dolů
prsa od tebe
končím pomalu

Mozek rozštěpen
srdce znavené
dost… rychle ven

Musíš, nechceš, říkáš, toužíš
Stojíš, jdeš, mlčíš, kouříš

Vem si mě dovnitř
Track Name: Horečka
HOREČKA

Jiří Pacek

vlakem
kolébám se
líně
pod stráněmi
úžlabině
vstříc
v suchém
dechu
borovic
skládám
ústa
po písmenkách
do slov
na hřady
pod koncem
žluté
zahrady
tenká
vlajka
prádla
vlaje
do dětského
kraje

očima smíchu letím

tečka

to jen v pražské zimě
horečka prsty
drží si mě

Horečka (The fever)
(Jiří Pacek)

by the train I am rocking lazy
under the declivity to ravine toward
in the dry breath of the pine
I put together the mouth by the letters in the words on the poles
under the end of yellow garden
the slim flag of linens waves
in the child country

with the eyes of laughter I am flying
POINT.
only in Prague winter
the fever by the finger
keep me
Track Name: Tančírna
TANČÍRNA

Luděk Majer

Tančírna se prohejbá vesele
Je jí slabo po těle
Zdi se cítěj trochu nesměle
Světlo působí barevně, uměle

Vidim stereo
zas se to povedlo
hluchý barvy
už se to rozjelo

Křepčící dáma
jak dělová rána
unavenej hoch
však tančí do rána

Pestří hoši tancujou vesele
Zlaté holky se potí po těle
Snědí páni koukaj nesměle
Malované dámy se kroutí uměle

Kapku džusu ty můj kluku
šílím vzruchem, už tančím v duchu

The Dancing Room
(Luděk Majer)

The dancing room is swelling joyfully
It‘s week from the body
The walls feel a little bashful
The lights are colourful and artificial

I see stereo
It succeeds again
Blind colour
It continues on

Whirling women
like a cannon blow
Tiring man
dances yet till morning

The multicolored boys are dancing joyfully
The golden girls are covered in sweat
The tanned men are leering bushfully
The make-up women are winding artificially

A drop of juice, you my boy!
Mad from emotion, my spirit is already dancing
Track Name: Dívčí kámen
DÍVČÍ KÁMEN

Scházejíce cestou k řece, spatřujeme lesné výšiny podlé břehů Vltavských, pak se objeví žluté zříceniny Menšteina vynikajíce z černého stromoví, konečně sestoupivše spatřujeme před sebou hradiště celé, pod ním potok úzkým údolím se vinoucí a za ním řeku povážlivým tokem tekoucí.

Synové Petra z Rožemberka, Petr, Jošt, Oldřich a Jan, jsouce úmyslu po příkladu otce nová stavení na zbožích svých stavěti, vyzdvihli Menštein, obdrževše r.1349 dne 1.července od Karla IV. povolení, aby "hrad jistý v království českém, Dívčí Kámen v mluvě české zvaný, postaviti a i hradbami, příkopy, věžemi a ostatními ohradami spevniti mohli".